24 stycznia

0 comments

Terapia depresji w wirtualnej rzeczywistości

Depresja to jedna z najczęstszych chorób, która dotyka miliony ludzi na całym świecie. Szacuje się, że w Polsce choruje na nią 4 mln osób, a liczba ta stale rośnie. Nie dziwi więc fakt, że wciąż poszukiwane są rozwiązania mające wesprzeć terapię tej choroby. Na czym polega terapia depresji w wirtualnej rzeczywistości i czy jest skuteczna? Tego dowiesz się z tego artykułu. 

Kobieta przed terapią depresji w wirtualnej rzeczywistości
Źródło: elements.envato.com

Terapia depresji w VR

W ostatnich latach nowoczesne technologie są coraz częściej stosowane w terapii depresji. VR (wirtualna rzeczywistość) jest uważana za skuteczną w redukcji objawów depresji, takich jak obniżony nastrój i smutek, brak zainteresowania i radości z różnych działań, trudności w koncentracji i podejmowaniu decyzji, poczucie beznadziei, zaburzenia snu, zmiana apetytu, niskie poczucie własnej wartości i myśli samobójcze. VR pozwala na bezpieczne i kontrolowane doświadczanie sytuacji, które mogą być trudne lub stresujące w rzeczywistości, co pomaga pacjentom w przezwyciężeniu lęków i trudności związanych z depresją. VR jest również używana do treningu umiejętności radzenia sobie i poprawy komunikacji interpersonalnej.

Jednak, co warto podkreślić, wirtualna rzeczywistość jest tylko jednym z elementów terapii depresji i powinna być stosowana jako uzupełnienie innych form terapii. Równie ważne jest, aby pacjent miał kontakt z terapeutą poza sesjami VR, aby móc omówić swoje doświadczenia i postępy.

Jak wygląda terapia depresji w VR?

Terapia depresji w VR polega na użyciu technologii wirtualnej rzeczywistości do przeprowadzania sesji terapeutycznych dla osób cierpiących na depresję. Pacjent korzysta z gogli VR, które pozwalają na przeniesienie go do wirtualnego środowiska, gdzie może pracować nad swoimi problemami i uczyć się radzenia sobie z emocjami. Terapia ta może być stosowana jako uzupełnienie tradycyjnej terapii lub jako alternatywa dla osób, które mają trudności z przeprowadzaniem terapii twarzą w twarz.

Środowisko wirtualne zapewnia terapeutom VR większy stopień kontroli w zakresie dostosowywania, odtwarzania i dostosowywania parametrów leczenia zgodnie z potrzebami pacjenta. Pozwala też zbierać dane o postępach pacjenta, by monitorować i kontrolować przebieg terapii. To daje wysoki poziom indywidualizacji. Może to obejmować dostosowanie scenariusza terapii do specyficznych trudności i problemów pacjenta, a także uwzględnienie jego indywidualnych celów terapeutycznych.

Rodzaje terapii depresji w wirtualnej rzeczywistości

Istnieje kilka rodzajów terapii wirtualnej rzeczywistości  stosowanych w leczeniu depresji. Oto kilka przykładów: 

1. Terapia ekspozycyjna. Polega ona na umieszczeniu pacjenta w wirtualnym środowisku, które odwzorowuje sytuacje lub miejsca, które mogą wywoływać lęk czy unikanie awersyjnych bodźców przez pacjenta. Celem tego oddziaływania jest przepracowanie lęku, który często towarzyszy depresji.

2. Terapia relaksacyjna. Polega na nauce technik relaksacyjnych, takich jak medytacja, joga i oddychanie, w celu redukcji stresu i napięcia. Pacjent jest zanurzony w wirtualnym środowisku, które jest odwzorowaniem spokojnego miejsca, takiego jak plaża lub las. Dzięki temu możliwa jest relaksacja i odprężenie, a doświadczanie ich jest istotne przy zaburzeniach depresyjnych.

3. Terapia poznawcza. Polega na użyciu wirtualnej rzeczywistości do pracy nad przeformułowaniem negatywnych myśli i przekonań, które przyczyniają się do depresji. W takiej terapii pacjent może również mieć możliwość pracy z wirtualnymi avatarami, którzy reprezentują jego negatywne myśli i przekonania. Dzięki temu pacjent będzie miał okazję pracować nad swoimi problemami w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, co może być bardziej skuteczne niż praca wyłącznie za pomocą słowa.

4. Terapia oparta na treningu umiejętności społecznych. To rodzaj terapii, która polega na uczeniu pacjentów umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, rozwiązywanie problemów, radzenie sobie z emocjami i nawiązywanie relacji. VR pozwala na stworzenie bezpiecznego i kontrolowanego środowiska, w którym pacjenci mogą ćwiczyć umiejętności społeczne w różnych sytuacjach, z różnymi ludźmi (a początkowo nawet komputerowo wygenerowanymi postaciami). Taka forma terapii VR jest szczególnie skuteczna dla osób z trudnościami w nawiązywaniu kontaktu interpersonalnych lub zaburzeniami lękowymi, które u osób cierpiących na depresję mogą współwystępować.

5. Terapia poprzez aktywność. Ćwiczenia fizyczne wpływają na szereg procesów biologicznych i psychospołecznych, które mają związek z podłożem fizjologicznym depresji. Dzięki terapii w VR pacjent może wypróbować różnych aktywności, nawet tych, które fizycznie nie byłyby dostępne (jak chociażby nurkowanie, wspinaczka górska czy akrobacje spadochronowe). Realistyczne odwzorowanie środowiska wzmacnia motywację i zaangażowanie użytkownika. Aktywność fizyczna w VR może również pomóc w zwiększaniu poczucia kontroli nad ciałem i poprawie pewności siebie, co jest ważne dla osób cierpiących na depresję.

Ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj terapii dla pacjenta i przeprowadzać ją pod opieką terapeuty, który ma doświadczenie w pracy z VRem. Jeśli jesteś specjalistą i chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozszerzenia swoich kwalifikacji i możliwości zostania Terapeutą VR, kliknij tu: Kurs Terapeuty VR.


Tags

badania VR, skuteczność-VR, terapia depresji w wirtualnej rzeczywistości, terapia-z-wykorzystaniem-VR, VR


You may also like

Czym jest choroba symulatorowa w VR?

Czym jest choroba symulatorowa w VR?

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}