14 września

0 comments

VR w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Rzeczywistość wirtualna (VR) nie jest już fantazją ani nowością, którą można wykorzystać tylko do czystej rozrywki. Jest to technologia, która w ciągu ostatnich trzech dekad opanowała i wzbogaciła wiele dziedzin nauki i usług – zwłaszcza opieki zdrowotnej. Coraz częściej VR i inne podobne zaawansowane technologie są adoptowane i dostosowywane do użytku w służbie zdrowia, ze szczególnym naciskiem na diagnozowanie i leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego. VR jest jedną z nowych technologii wchodzących coraz szerzej do terapii wielu zaburzeń funkcjonowania psychologicznego człowieka i zaburzeń rozwojowych.

Wirtualna rzeczywistość pozwala na bezpieczne eksperymentowanie, na próby alternatywnego funkcjonowania. Tak jak w świecie gier dziecko może wcielić się tu w każdą postać – być odważnym bohaterem, postacią z bajki, z książki itp. Dodatkowo w wirtualnych światach, dzięki dużej imersji dziecko może jeszcze bardziej przestać się bać wystąpień publicznych, nie czuć lęku, strachu, bólu – może popełniać błędy i ćwiczyć, próbować bez końca… 😉

Coraz więcej badań pokazuje wpływ VR na rozwój kompetencji społecznych osób z spektrum autyzmu (ASD). Wyniki pokazują, że VR pozwala dzieciom z ASD ćwiczyć umiejętności społeczne, które są dla nich trudne, w bezpiecznym, wirtualnym, niezagrażającym życiu środowisku, a na dodatek z możliwością wielokrotnego powtarzania zadań.

VR pozwala także na uczenie dzieci autystycznych „proaktywności”, czyli samodzielnego decydowania i wyborów. Częściowo można się tu powołać na prace Gary’ego De LaVign’a twórcy PozytywnegoModelu Wsparcia dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym dla dzieci z autyzmem.

Dziecko nabywa nowe umiejętności „krok po kroku”, to znaczy każde zadanie dzielone jest na elementy składowe, które są uczone oddzielnie. Nowe umiejętności nakładają się na opanowane poprzednio, co czasami jest procesem żmudnym i długotrwałym.

VR jest zatem jednym z narzędzi coraz częściej wykorzystywanych przez terapeutów, doradców, nauczycieli, rodziców, aby pomóc dzieciom z autyzmem w lepszej komunikacji i kontaktach z innymi osobami oraz otaczającym je światem.

Przy tym VR jest również używany, aby pomóc osobom bez autyzmu zrozumieć, co oznacza życie z tą chorobą. Wielu twierdzi, że nie ma lepszego medium, które mogłoby tak dokładnie „ubrać Cię w czyjeś buty”, jak VR.

Jak wirtualna rzeczywistość pomaga dzieciom z autyzmem?

Najlepiej zobacz to na własne oczy – video poniżej – odwiedziliśmy z kamerą wspaniałych ludzi pracujących holistycznie z całymi rodzinami dzieci z ASD.

Wojciech Kreft

PS

Zapraszamy także na zajęcia terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem VR: 
w Centrum Rozwoju Dziecka „8 Kroków”
ul. M. Hłaski 10A; 01-689 Warszawa
info i zapisy: tel. 602 637 830

 


Tags

skuteczność-VR, terapia-z-wykorzystaniem-VR


You may also like

Czym jest choroba symulatorowa w VR?

Czym jest choroba symulatorowa w VR?
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}