Bezpieczna przestrzeń

Wykorzystanie VR w pracy z dziećmi z SEN umożliwia dziecku “zanurzenie” się w wirtualny, cyfrowy świat – pozwala na stworzenie indywidualnego, dopasowanego do ich preferencji bezpiecznego azylu do rozwijania swoich umiejętności osobistych i społecznych. Tworzenie tej bezpiecznej przestrzeni odbywa się w trzech wymiarach:

1)

Po pierwsze dziecko w trakcie wykonywania ćwiczeń i zadań terapeutycznych w VR dopasowuje i tworzy przestrzeń wedle swoich upodobań wybierając elementy dostępne w aplikacji.

2)

Po drugie wirtualny świat stara się zrozumieć i nauczyć upodobań dziecka, tzn. dopasowuje np. głośność elementów wydających dźwięki, dopasowuje natężenie kolorów i świateł oraz tworzy wirtualny profil umiejętności dziecka, na którego podstawie sugeruje kolejne ćwiczenia i zadania, tak, aby dziecko mogło się jak najlepiej i najefektywniej rozwijać we wciągający je i interesujący sposób.

3)

Po trzecie nadzór nad całym procesem ma wykwalifikowany terapeuta, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu może stworzyć spersonalizowany indywidualny plan rozwoju dla danego dziecka.

Te nowe cechy naszego produktu mają bardzo istotne znaczenie dla dzieci z SEN. To nowa, jakość terapii, która z jednej strony dostarcza dziecku wiele pozytywnych przeżyć i jest dla niego formą zabawy, a z drugiej tworzy dużą wartość terapeutyczną.


x